Declaració d'intencions

Ambient Crític és un projecte sorgit d'estudiants i antics estudiants de Ciències Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, format per un grup divers de gent que...

PENSEM:
  • Que hi ha una manca de coneixement rigorós, pensament crític i debat seriós sobre qüestions ambientals en la nostra societat en general i, de forma remarcable, en l'espai dels estudis de Ciències Ambientals de la nostra universitat.
  • Que és necessari i urgent, en el context actual, potenciar aquestes fonts de visió crítica de forma rigorosa en els dos col·lectius esmentats.
  • Que els ambientòlegs i les ambientòlogues podem ser-ne actors importants, aportant també visions alternatives als models econòmics i socials imperants, si disposem de la formació i la voluntat necessàries.

i VOLEM:
  • Suscitar interès pels temes ambientals d'actualitat al col·lectiu d'ambientòlegs i a la societat en general; ampliar el coneixement, promoure noves opinions i generar debat sobre aquests temes.
  • Divulgar visions crítiques sobre la crisi econòmica, social i ambiental que estem vivint; mostrar idees alternatives i les diverses perspectives que poden haver-hi dins de les pròpies Ciències Ambientals.
  • Ser un complement als estudis de Ciències Ambientals, un incentiu a la recerca personal i a l'autoformació tant de les persones implicades en el projecte com d'aquelles que el segueixin.
 
Per aquests motius iniciem aquest blog, sens perjudici d'altres possibles accions, per tal d'exposar i difondre informació en forma d'articles de diverses tipologies (reportatges, monografies, entrevistes i articles d'opinió) que s'aniran publicant de forma periòdica.

 
Conseqüentment als objectius del projecte, Ambient Crític resta obert a qualsevol opinió respectuosa sobre els articles publicats o sobre la filosofia del propi projecte.


La col·laboració voluntària al projecte serà igualment benvinguda.