Bages del riu, l'avetosa centenària en perill.

El bosc de les Bagues del riu és una avetosa centenària, inclosa a l’Inventari dels Boscos Singulars de Catalunya, elaborat pel CREAF. Aquest bosc, de propietat pública, és un dels 292 boscos inclosos en l’inventari que cobreixen un total de només 3.201 ha. És una autèntica joia botànica, exemple d’un dels darrers boscos centenaris del nostre país, amb arbres de fins a 160 anys. Aquest patrimoni, de valor incalculable ha de ser de totes totes preservat per tots els nivells de l’administració i que aquesta sigui garant de la seva òptima gestió.

Font: ARA.cat
Tot i aquest reconeixement, el 7 de maig de 2014 el Consell Comarcal de la Cerdanya va aprovar la subhasta de 800 m3 de fusta d’avet. La subhasta es va fer tot i l’informe desfavorable de l’òrgan gestor del Parc Natural davant de representants de l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Des de la Declaració a favor del Patrimoni Natural de Catalunya s’ha impulsat una posició comuna en contra de l’anunciada tala d’arbres al bosc de les Bagues del riu, dins del Parc Natural del Cadí-Moixeró.

El Govern de la Generalitat ha de complir el seu mandat democràtic adoptat arran de la moció aprovada per unanimitat el passat 2 de febrer de 2014 pel Parlament de Catalunya que afirmava clarament que calia “evitar que es talli cap més bosc singular dels inclosos en l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya”. Aquesta moció sorgí gràcies II Jornades per Preservar els Boscos Madurs de Catalunya (març de 2013) que s’havia convocat degut a situacions similars a les de Bagues del riu.

Subscrivim les paraules dels companys de la Declaració a favor del Patrimoni Natural de Catalunya en tant que no s’ha qüestionat la necessitat d’una gestió forestal sostenible.
“La gestió és imprescindible per al maneig dels boscos del país, que a més poden generar oportunitats d’ocupació i de desenvolupament al territori, a banda de la seva utilitat per a la prevenció d’incendis.” 
mapa_baguesriu_orto-2.jpg
Font: CREAF

Atenent aquestes raons, les entitats signants, entre les quals es troba Ambient Crític, sol·licitem:
 1. Que el Departament d’Agricultura de la Generalitat, el Consell Comarcal de la Cerdanya i l’Ajuntament de Riu paralitzin urgentment el procediment pel que fa a aquest sector, de manera que s’eviti la tala d’aquest rodal de bosc centenari. La resta de sectors inclosos en aquesta subhasta no cal que es vegin afectats per la paralització. Es tracta d’un cas molt greu:
  • un bosc centenari singular dins d’un Parc Natural, 
  • un bosc de titularitat pública,
  • i s’actua en contra de l’informe del Parc Natural de Cadí-Moixeró que es fonamenta en la normativa vigent al parc natural.
 2. Que el Departament d’Agricultura procedeixi a revisar les subhastes de boscos públics en curs o ja adjudicades i paralitzar-les en el cas que incloguin boscos de l’Inventari, excloent-ne la seva explotació.
 3. Que la  Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat acompleixi el mandat del Parlament de Catalunya en la seva Moció 83/X sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural.
 4. Que instrumenti urgentment les mesures necessàries perquè no es talli ni es produeixi cap més subhasta dels boscos inclosos en l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya.
 5. Que es depurin les responsabilitats tècniques i polítiques que han permès aquesta situació.


 • Autor: Oriol Baena
 • Estudis: 3r Ciències Ambientals

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada